Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Voordeel overheid

De overheid heeft de volgende voordelen:

  • Met een Tijdelijk Natuurgebied biedt u de burgers in uw gebied een aantrekkelijker woon- en vestigingsklimaat
  • U krijgt de kans om zich in te zetten voor de natuur. Zo kunt u uzelf profileren als groene, natuurvriendelijke gemeente of provincie
  • U geeft een extra invulling aan uw (bestuurlijke) verantwoordelijkheid om de flora en fauna in uw gebied in ‘een gunstige staat van instandhouding’ te houden
  • U kunt interessante samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijven en natuurorganisaties
  • U kunt als eigenaar van een Tijdelijk Natuurgebied relatief makkelijk geld besparen omdat u kunt stoppen met het weren van beschermde flora en fauna

Stel: u werkt bij het grondbedrijf van een regionale overheid en in uw gemeente of provincie liggen terreinen die nog wachten op de realisatie van hun bestemming. Een deel is nog in gebruik bij voormalige eigenaars en een ander deel moet een aantal malen per jaar kaal gemaakt worden om de vestiging van beschermde soorten te ontmoedigen. Die soorten zorgen in een later stadium voor problemen omdat er bij in gebruik name een alternatief leefgebied voor ze gezocht moet worden. Of een bedrijventerrein is nog niet volledig uitgegeven en opkomend groen moet steeds verwijderd worden. Ondertussen blijft er een risico bestaan dat er toch, op een onbewaakt moment, een rugstreeppad of andere beschermde soort zich vestigt waar straks dure verplichtingen uit naar voren komen. Misschien een wat troosteloze aanblik? Hoe gaat u daarmee om?

Een natuurlijke invulling, met minder risico!
Het is mogelijk om als overheid groen te stimuleren zonder het bedrijven en ondernemers lastig te maken. Grondeigenaren kunnen namelijk op voorhand een ontheffing krijgen voor het verwijderen van nieuw gevestigde beschermde soorten op hun terreinen, zonder tijdrovende en dure verplichtingen. Waar u als gemeente risico’s zag in opgroeiend struikgewas en wilde planten, kunnen deze tijdelijk voorzien in voedsel-, schuil- en woonplaatsen voor met name pioniersoorten die het moeten hebben van kale of verwaarloosde gronden. Wanneer ontwikkeling naar de eindbestemming aan de orde is, kan de extra natuur planmatig , mits zorgvuldig worden verwijderd.

Wat te doen met niet gebruikte gronden?

  • Als het publiek bezit is, maak er dan Tijdelijk Natuurgebied van. Goed voor de natuur, goed voor de leefbaarheid én goed voor uw budget.
  • Is er een particuliere eigenaar? Ga dan in gesprek over de mogelijkheden van een Tijdelijk Natuurgebied. U vindt hier ‘voordeel voor de grondeigenaar’.