Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Voordeel overheid

Als overheid kan u beleid invoeren om Tijdelijke Natuur te stimuleren. Zowel voor uzelf als voor andere partijen in uw gemeente. 

Als overheid:

  • biedt u de burgers met de keuze voor Tijdelijk Natuur een aantrekkelijke recreatiegebied
  • zet u zich met Tijdelijke Natuur in voor de natuur en kunt u uzelf profileren als groene, natuurvriendelijke gemeente of provincie
  • geeft u een extra invulling aan uw (bestuurlijke) verantwoordelijkheid om de flora en fauna in uw gebied in ‘een gunstige staat van instandhouding’ te houden
  • kunt u interessante samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijven en natuurorganisaties
  • kunt u als eigenaar van een Tijdelijk Natuurgebied geld besparen als u stopt met natuurwerend beheer

Stel: in uw gemeente of provincie liggen terreinen die wachten op de realisatie van hun bestemming. Een deel wordt via intensief beheer kaal gehouden om de vestiging van beschermde soorten te ontmoedigen. Beschermde soorten geven immers risico op extra kosten en vertragingen. Ondertussen blijft er een risico bestaan dat er toch, op een onbewaakt moment, een rugstreeppad of andere beschermde soort zich vestigt waar straks dure verplichtingen uit naar voren komen. Misschien een wat troosteloze aanblik? Hoe gaat u daarmee om?

Een natuurlijke invulling, met minder risico!
Het is mogelijk om als overheid groen te stimuleren zonder het bedrijven en ondernemers lastig te maken. Grondeigenaren kunnen namelijk op voorhand een ontheffing krijgen voor het verwijderen van nieuw gevestigde beschermde soorten op hun terreinen, zonder tijdrovende en dure verplichtingen. Waar u als gemeente risico’s zag in opgroeiend struikgewas en wilde planten, kunnen deze tijdelijk voorzien in voedsel-, schuil- en woonplaatsen voor met name pioniersoorten die zich juist op dit soort terreinen thuis voelen. Wanneer ontwikkeling naar de eindbestemming aan de orde is kan deze natuur - uiteraard zorgvuldig - worden verwijderd.

Wat te doen met niet gebruikte gronden?

  • Als het publiek bezit is, maak er dan Tijdelijk Natuurgebied van. Goed voor de natuur, goed voor de leefbaarheid én goed voor uw budget.
  • Is er een particuliere eigenaar? Ga dan in gesprek over de mogelijkheden van een Tijdelijk Natuurgebied. U vindt hier ‘voordeel voor de grondeigenaar’

Meer weten? Neem contact op met stichting Tijdelijke Natuur.