Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Aanmelden

 

OP DIT MOMENT IS HET NIET MOGELIJK OM TERREINEN AAN TE MELDEN VIA DE GEDRAGSCODE. U KAN ALLEEN GEBRUIK MAKEN VAN TIJDELIJKE NATUUR VIA EEN ONTHEFFING, AAN TE VRAGEN BIJ UW PROVINCIE.

Hier kunt u uw terrein aanmelden als Tijdelijke Natuur. Hiermee geeft u aan dat op het terrein natuur de ruimte geeft om zich te ontwikkelen conform de bepalingen vermeld in de Gedragscode Tijdelijke Natuur. Het goedkeuringsbesluit en meer informatie over gedragscode vindt u hier. De gedragscode is gebaseerd op de Beleidslijn Tijdelijke Natuur (met daarin de biogeografische regio's).Uw aanmelding kan pas worden verstuurd als alle onderdelen zijn toegevoegd én u heeft aangevinkt dat u de gedragscode volledig onderschrijft en volledig na zult leven. De datum van verzenden van deze aanmelding wordt ook de datum van ingang. 

LET OP: zorg dat u alle benodigde stukken bij de hand heeft voor u gaat invullen.

LET OP: er zijn aanhoudende problemen met de website. Daarom kan u ook direct mailen via info@tijdelijkenatuur.nl 

Stichting Tijdelijke Natuur is niet verantwoordelijk voor naleving van de gedragscode; die verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer. Stichting Tijdelijke Natuur is evenmin verantwoordelijk voor de handhaving; die verantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag.

Stichting Tijdelijke Natuur zet de stukken binnen twee weken op haar publiek toegankelijke website en geeft de aanmelding door aan de betreffende provincie zodat handhaving op de hoogte is van de aanmelding. 

 

1. Contactgegevens

Vult u hier uw contactgegevens in. Mocht u namens de eigenaar optreden dan kunt u onderaan deze vraag de machtiging uploaden. U vermeldt uw gegevens bij de invulvakken met betrekking tot de contactpersoon.

Terrein:
Dit terrein is eigendom van:
Ten aanzien van deze melding is navolgende persoon contactpersoon:
Machtiging:
Is de contactpersoon de eigenaar van het terrein?

2: Kaart van het gebied

Upload hier een digitale topografische kaart, waaruit de ligging van de tijdelijke natuurterreinen die u bij deze aanmeldt ondubbelzinnig blijkt, met daarop ook duidelijke coördinaten. U dient het deel van het gebied dat onder Tijdelijke Natuur gaat vallen duidelijk te markeren. Wanneer er sprake is van deelterreinen, kunt u meerdere kaarten uploaden.

Toegestaan: jpg, jpeg, gif, png, zip, bmp, psd, xlsx, cad, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, .mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov en wmv
Upload maximaal 6 bestanden. Houd CTRL ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

3: Nul-inventarisatie

Upload hier een volledig en recent rapport waaruit de huidige natuurwaarden op het aan te melden terrein blijkt, een zogenaamde nul-inventarisatie. Laat de inventarisatie uitvoeren door een ecologisch deskundige, maar vermeld in alle gevallen ook de inventarisatiewijze en de inventarisatietijdstippen. Zorg ervoor dat voor elk gebied Tijdelijke Natuur dat u aanmeldt een nul-inventarisatie voorhanden is. 

Toegestaan: jpg, jpeg, gif, png, zip, bmp, psd, xlsx, cad, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, .mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov en wmv
Upload maximaal 6 bestanden. Houd CTRL ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

4: Eerder verkregen ontheffingen

Mocht u al een ontheffing voor reeds aanwezige soorten hebben op hetzelfde terrein, dan kunt u die hieronder uploaden.

Toegestaan: jpg, jpeg, gif, png, zip, bmp, psd, xlsx, cad, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, .mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov en wmv
Upload maximaal 6 bestanden. Houd CTRL ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

5: Document uiteindelijke bestemming

Voor Tijdelijke Natuur moet er sprake zijn van ‘wachten op realisatie van de definitieve bestemming’. Upload hier de documenten of het document op waaruit blijkt dat de uiteindelijke bestemming vastligt. De intentie van wat er met de grond moet gaan gebeuren moet tenminste blijken uit deze documenten. 

Toegestaan: jpg, jpeg, gif, png, zip, bmp, psd, xlsx, cad, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, .mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov en wmv
Upload maximaal 6 bestanden. Houd CTRL ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

6. Beeldmateriaal huidige situatie

Upload hier een aantal actuele foto’s die laten zien hoe het terrein er op dit moment uitziet.

Toegestaan: jpg, jpeg, gif, png, zip, bmp, psd, xlsx, cad, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, .mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov en wmv
Upload maximaal 6 bestanden. Houd CTRL ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

7. Beschrijving van eventueel geplande inrichting of beheer

Let op! Bij Tijdelijke Natuur is geen inrichting of beheer nodig. 

Toegestaan: jpg, jpeg, gif, png, zip, bmp, psd, xlsx, cad, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, .mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov en wmv
Upload maximaal 6 bestanden. Houd CTRL ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

8. Onderschrijving gedragscode Tijdelijke Natuur

Uw aanmelding is pas compleet op het moment dat u hieronder aan geeft dat u de gedragscode volledig en zonder enig voorbehoud onderschrijft en zult naleven. De website vult automatisch de dag in waarop u de complete aanmelding instuurt en de gedragscode onderschrijft. 

 
Is uw aanmelding compleet, druk dan op versturen. Zodra wij alle stukken in goede orde hebben ontvangen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.