Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Voordeel grondeigenaar

Het spreekt voor zich dat u uw terrein in gebruik wilt nemen zodra uw planning dat vereist. En dat u daarom wilt voorkomen dat er wettelijk beschermde dieren en planten op uw grond verschijnen. U heeft geen zin in vertraging en extra kosten voor verplichten compensatie. Natuurwerend beheer lijkt verstandig, gezien de strenge regels van de Wet natuurbescherming. Maar zelfs met natuurwerend beheer bent u niet zeker dat er toch geen beschermde soort verschijnt. 

Maar het kan anders
U kunt kiezen voor Tijdelijke Natuur. Grondeigenaren profiteren op verschillende manieren van Tijdelijke Natuur:

  • Uw bouwplannen lopen geen (kostbare) vertraging op. 
  • U hoeft geen tijd en geld te investeren in het preventief weren van beschermde dieren en planten.
  • U kunt een planning maken zonder risico op vertraging a.g.v. beschermde dieren en planten.
  • U mag de dieren en planten op uw grondgebied - uiteraard wel netjes en met inachtneming van de zorgplicht - verwijderen zodra de uitvoering van start gaat. 
  • U geeft op een aansprekende en tastbare manier invulling aan uw beleid op het vlak van maatschappelijke verantwoord ondernemen.
  • U draagt met een Tijdelijk Natuurgebied bij aan het voortbestaan van (zeldzame en beschermde) plant- en diersoorten in Nederland.
  • U kan uw relatie met omwonenden verbeteren, zeker indien u uw Tijdelijke Natuurgebied openstelt voor het publiek.

Meer weten? Neem contact op met stichting Tijdelijke Natuur.