Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Afmelden

Hier kunt u (een deel van) uw terrein afmelden voor de gedragscode Tijdelijke Natuur. Voordat de eindbestemming van uw terrein gerealiseerd gaat worden, laat u tijdig een ecologische inventarisatie maken van de natuurwaarden op uw terrein. Op basis van de bevindingen maakt u een opruimingsplan waarmee u met inachtneming van de Zorgplicht de Tijdelijke Natuur opruimt.

U uploadt hier de inventarisatie en het ecologisch werkprotocol minimaal twee weken voor het verwijderen van de natuur. Aangegeven wordt wanneer de natuur wordt verwijderd. Mocht er sprake zijn van het verwijderen van natuur van slechts een deel van het terrein, dan wordt dit aangegeven en wordt een nieuwe kaart bijgevoegd.

Uw afmelding kan pas verstuurd worden als alle onderdelen toegevoegd zijn én u heeft aangevinkt dat u de gedragscode heeft nageleefd. 

LET OP: er zijn aanhoudende problemen met de website. Daarom kan u ook direct mailen via info@tijdelijkenatuur.nl 

1. Contactgegevens

Vul hieronder uw contactgegevens in. Mocht u namens de eigenaar optreden dan kunt u onderaan de machtiging uploaden. U vermeldt uw gegevens bij de invulvakken met betrekking tot de contactpersoon.

Terrein:
Dit terrein is eigendom van:
Ten aanzien van deze melding is navolgende persoon contactpersoon:
Machtiging:
Is de contactpersoon de eigenaar van het terrein?

2. Kaart van het gebied

Upload hier een digitale topografische kaart, waaruit de ligging van de Tijdelijke Natuurterreinen ondubbelzinnig blijkt. Inclusief duidelijke coördinaten. U dient het deel van het gebied dat niet meer onder Tijdelijke Natuur gaat vallen duidelijk te markeren. Wanneer er sprake is van deelterreinen, kunt u meerdere kaarten uploaden.

Toegestaan: jpg, jpeg, gif, png, zip, bmp, psd, xlsx, cad, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, .mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov en wmv
Upload maximaal 6 bestanden. Houd CTRL ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

3. Ecologische inventarisatie

Upload hier een door een ecologisch deskundige t.b.v. het verwijderen van de natuur uitgevoerde inventarisatie op.

Toegestaan: jpg, jpeg, gif, png, zip, bmp, psd, xlsx, cad, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, .mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov en wmv
Upload maximaal 6 bestanden. Houd CTRL ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

4. Periode verwijderen Tijdelijke Natuur

Vult u hier de periode in waarop de Tijdelijke Natuur wordt opgeruimd. Op het moment dat het perceel geheel is opgeruimd is er geen sprake meer van Tijdelijke Natuur.

5. Beschrijving opruimingsactiviteiten

Upload hier het opruimingsplan dat u op basis van de ecologische inventarisatie heeft gemaakt. Het plan geeft een duidelijke planning aan, eventueel gefaseerd, mocht dat aan de orde zijn.

Toegestaan: jpg, jpeg, gif, png, zip, bmp, psd, xlsx, cad, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, .mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov en wmv
Upload maximaal 6 bestanden. Houd CTRL ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

6. Gehandeld conform de gedragscode Tijdelijke natuur

Uw afmelding is compleet nadat u hebt aangegeven dat u heeft gehandeld conform de bepalingen van de gedragscode.