Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Voordeel natuurorganisatie

Natuurorganisaties hebben de volgende voordelen: 

  • Door (mee) te werken aan meer Tijdelijke Natuurgebieden, draagt u bij aan meer (kwetsbare, zeldzame, beschermde) natuur in Nederland. Zeker pioniersoorten profiteren hier snel van!
  • U kunt in de ontwikkeling van een Tijdelijk Natuurgebied interessante contacten en samenwerkingsverbanden opbouwen met het bedrijfsleven en overheden.
  • U kunt uw meerwaarde tonen aan zowel bedrijven als burgers, door uw kennis en kunde over natuur in te zetten voor Tijdelijke Natuur.

U vindt dat natuur meer ruimte moeten krijgen in Nederland? Zeker de beschermde soorten?
Die extra ruimte kunt u nu helpen creëren. Vraag grondeigenaren om Tijdelijke Natuur toe te laten op hun terrein. In zo’n Tijdelijk Natuurgebied kunnen planten, dieren en vaak ook omwonenden dan in elk geval één (groei)seizoen terecht en planten en dieren zich voortplanten en weer verder verspreiden.

U kunt samenwerken met een grondeigenaar door mee te denken over een eventuele natuur-stimulerende of beperkte recreatieve inrichting van het terrein, of door hulp te bieden voor tussentijdse monitoring of, door een gezamenlijk communicatietraject af te spreken. In dit communicatietraject laat u bijvoorbeeld aan het publiek weten dat u achter de tijdelijkheid staat, dat dit een meerwaarde heeft voor de natuur in het algemeen, maar ook dat u uitlegt dat het tijdelijk is. Immers, bij de opheffing van de Tijdelijke Natuur is het belangrijk dat u en omwonenden beseffen dat de natuur heeft geprofiteerd. Een dergelijke  opstelling kan mogelijk leiden tot samenwerking bij andere projecten.

Hoe?
Wanneer u signaleert dat er al langere tijd een terrein stil ligt, er weinig meer gebeurt dan regelmatig maaien en/of klepelen, kunt u bij de mogelijkheid en voordelen van Tijdelijke Natuur naar voren brengen. U kunt hen laten zien dat Tijdelijke Natuur hen veel voordelen biedt ( geen risico’s minder kosten, meer contact met omwonenden, beter imago) (zie Voordeel grondeigenaar). En over de mogelijkheid om met u samen te werken bij bijvoorbeeld bij het beheer van, of de communicatie over, het natuurgebied.

Waarom Tijdelijke natuur?
‘Pioniersoorten’ (zoals plevieren, rugstreeppadden, kandelaartje en smal vlieszaad) hebben het moeilijk in Nederland. Datzelfde geldt voor ‘vroege soorten’ (zoals orchideeën, porseleinhoen en de zwartkopmeeuw). Met Tijdelijke Natuurgebieden krijgen pioniers en vroege soorten een steuntje in de rug.

Pioniersoorten vestigen zich goed op kaal terrein. Ze krijgen al snel gezelschap van vroege soorten” en worden daar uiteindelijk door verdrongen. Op dat moment hebben ze zich wel al voortgeplant en hebben hun nakomelingen of zaden zich kunnen verspreiden. Ook vroege soorten verdwijnen uiteindelijk door successie of doordat het terrein bebouwd of ontgrond wordt. Dan heeft deze tijdelijke ‘woonplaats’ echter al bijgedragen aan de instandhouding of verspreiding naar elders.