Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Terug naar overzicht

Universiteit Maastricht

Een ‘natuurinclusieve campus’ draagt bij aan het welzijn van medewerkers en studenten en bevordert de biodiversiteit in de stad, en dat is natuurlijk belangrijk. Daarom speelt dit thema een steeds grotere rol bij de Universiteit Maastricht. De universiteit is onder andere gestart met een pilot voor ecologisch beheer in samenwerking met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME). Hiervoor is het braakliggende terrein aangewezen tussen de Oeslingerbaan, Peter Debeyelaan en de tijdelijke studentenhuisvesting aan de Salernolaan. In plaats van alle begroeiing jaarlijks fijn te malen, wordt sinds mei 2021 selectief gemaaid en diverse maatregelen genomen om wilde bijen te stimuleren.

Het ecologische beheer besteden we uit aan CNME. Het gaat om verschillende terreinen met elk unieke eigenschappen en een passend beheer. Op een van de locaties is sprake van een konijnenlandschap. Een ander terrein is schraal en zonnig, met een greppelwand die geschikt is voor allerlei bijen. Ecologisch is het nu al interessant en dat wordt alleen maar beter. Ideaal om dit op een campus te laten ontwikkelen!

Zie hier een workshop van het CNME met studenten.

 • Terrein:
  UM Campus Randwyck
 • Oppervlakte:
  2 hectare
 • Eigenaar:
  Universiteit Maastricht
 • Status:
  Voorbeeldproject
 • Looptijd:
  vanaf 19 juli 2021
 • Contactpersoon:
  Karel Pisters en Rabbe Dormans


Downloads
Quickscan 2018
Quickscan actualisatie 2019
Bestemming via structuurvisie
Kaart gebied
CNME beheerplan
Tijdelijke Natuur gebruiken we voor educatie en meer betrokkenheid rond duurzaamheid