Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Terug naar overzicht

Kwadrant Zoetermeer

Het Kwadrant was in het verleden een volkstuinencomplex waar in de toekomst woningbouw komt. Het wordt een natuurrijke, groene woonomgeving met behoud van zoveel mogelijk natuurelementen. Op dit moment komen hier verschillende typische Zoetermeerse planten- en insectensoorten voor en allerlei soorten roofvogels. Op deze locatie wordt gebruik gemaakt van de bestaande regeling ‘tijdelijke natuur’.

Binnen de gemeente Zoetermeer laten we op braakliggende terreinen de natuur haar gang gaan. Als er geen kans is op het verschijnen van beschermde soorten kiezen we niet voor aanmelding als Tijdelijke Natuur. Wel wordt de Zoetermeerse gedragscode toegepast, waarin bijvoorbeeld staat dat het bouwrijp maken van een locatie alleen mag plaatsvinden na het ‘broedseizoen’.  Echte kale vlakten worden ingezaaid met een kruidenrijk- en bijvriendelijk zaadmengsel. Dat is in de afgelopen jaren de handelwijze in Zoetermeer geworden. Zie hier voor meer informatie over het natuurbeleid van Zoetermeer. 

De gemeente Zoetermeer is in gesprek met de gemeente Lansingerland over de voordelen van natuurvriendelijk beheer en gebruik te maken van de mogelijkheden binnen het kader van ‘tijdelijke natuur’, met speciale aandacht voor pioniersoorten.

 
  • Terrein:
    Kwadrant Zoetermeer
  • Oppervlakte:
    7 hectare
  • Status:
    Lopend project