Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Terug naar overzicht

Koegorspolder

In het kader van het interregproject 2B connect worden in de grensregio VlaanderenNederland maatregelen getroffen op industriegebieden om de biodiversiteit te bevorderen. In de Koegorspolder in Terneuzen liggen gronden die bestemd zijn voor industrie, maar waar op korte termijn nog geen ontwikkelingen zijn. Hier zijn mogelijkheden om inrichtingsmaatregelen te treffen ten gunste van de biodiversiteit. Ook kan het beheer afgestemd worden op het ontwikkelen van meer biodiversiteit.

Het project kan dienen als voorbeeld hoe andere bedrijventerreinen ingericht en beheerd kunnen worden voor biodiversiteit. Daarnaast kan het project dienen als proefproject voor agrarisch natuurbeheer. 

Mocht u meer willen weten over onze ervaringen, dan kan u een mail sturen aan: Jolijn Delissen 

Gedragscode Tijdelijke Natuur

North Sea Ports werkt via de Gedragscode Tijdelijke Natuur. Voorwaarde van werken onder de gedragscode is dat de relevante documenten (nulmeting, informatie over bestemming en eventuele informatie over inrichting en/of beheer) zijn te vinden op deze publiek toegankelijke website. U vindt deze stukken rechts op deze pagina.

 • Terrein:
  Koegorsolder
 • Oppervlakte:
  13 hectare
 • Eigenaar:
  North Sea Ports
 • Status:
  Lopend project
 • Contactpersoon:
  J. Delissen


Downloads
Koegorspolder achtergrondinformatie
het project kan dienen als proefproject voor tijdelijke natuur en agrarisch natuurbeheer