Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Terug naar overzicht

Keizershof Ackerswoude en Tuindershof Pijnacker

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben we op  drie nieuwbouwlocaties (Pijnacker-noordoost en Pijnacker-zuid)  Tijdelijke Natuur gerealiseerd. Het ging om opgespoten, braakliggende terreinen. Er zijn enkele kleine ingrepen gedaan zoals poelen graven en schuilplaatsen voor kleine zoogdieren en amfibieën aanbrengen (enkele boomstammen en maaiselhopen). Dit was vóór de nieuwe Wet natuurbescherming. Voor één locatie was de tijdelijk aanwezige natuur wel heel tijdelijk: één jaar na het verkrijgen van de ontheffing werd het gebied door de onverwacht opverende woningmarkt alweer weg gehaald (hoewel: vóór het verkrijgen van de ontheffing lag het ook al een jaar of twee braak). Op de andere plekken lijkt het binnenkort ook gedaan met de Tijdelijke Natuur.

Bijdrage aan de biodiversiteit

De belangrijkste reden voor ons om voor Tijdelijke Natuur te kiezen was om potenties te benutten om een bijdrage aan de biodiversiteit te leveren.  Er lijken geen streng beschermde soorten te zijn verschenen waarvoor de ontheffing nodig was, maar er waren wel hele leuke resultaten op het gebied van broedvogels (m.n steltlopers), blauwborsten, libellen en hommels die in grote aantallen aanwezig waren.

Recentelijke is een aanvraag voor tijdelijke natuur voor een gebouw dat nu nog in gebruik is maar over een jaar of tien gesloopt gaat worden afgewezen. De door ons voorgestelde maatregelen om tijdelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen enz. aan te bieden werd als ecologisch te riskant beoordeeld.

Tips

Tips die ik kan meegeven:

 1. Tijdelijke Natuur kan overal, doe het! Van de kleinste plekken tussen huizen (interessant voor insecten en huismussen) tot grote terreinen (interessant voor oeverzwaluwen en diverse steltlopers). In de meeste gevallen is de kans op ontheffingsplichtige soorten vrijwel nihil, zeker nu de orchideeën en wilde marjolein van de lijst van beschermde soorten verdwenen zijn.
 2. Communiceer duidelijk naar bedrijven en omwonenden dat “niets doen” (geen beheer of nauwelijks beheer) een keuze is om de biodiversiteit te vergroten. Niet iedereen is gecharmeerd van een wildernis. Richt kleine perceeltjes eventueel in als vlinderidylle en leg er een wandelpaadje door aan.
 3. Een ontheffing Tijdelijke Natuur aanvragen en  de verdere administratieve verplichtingen zijn tijdrovende procedures. Denk zeer goed na of een ontheffing wel nodig is. Op de meeste terreinen komen geen soorten voor die ontheffingsplichtig zijn en voor het verstoren van nesten die in gebruik zijn krijg je nooit een ontheffing, Tijdelijke Natuur of niet.

Michel Barendse, gemeente Pijnacker-Nootdorp

 • Terrein:
  Keizershof Ackerswoude en Tuindershof Pijnacker (Pijnacker-Nootdorp)
 • Oppervlakte:
  32 hectare
 • Status:
  Afgerond project
we wilden potenties voor biodiversiteit benutten