Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Terug naar overzicht

Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam heeft veel hectaren aangemeld als Tijdelijke Natuur. Het gaat om terreinen die wachten op een bestemming en intussen braakliggen. Voorheen werd een terrein wel eens 'natuurvrij' gehouden, om te voorkomen dat beschermde soorten zouden opduiken en voor lange procedures natuurwetgeving zouden zorgen. Nu we van te voren al ontheffing hebben om soorten te mogen verplaatsen, geeft dat veel meer zekerheid over de beschikbaarheid en de planning. Terreinen kunnen met zekerheid uitgegeven worden aan klanten wanneer dat nodig is. Daarom kan het braakliggende terrein nu lange tijd gebruikt worden door soorten, die al dan niet tijdelijk in de haven aanwezig zijn. Zo gaan economie en ecologie zoveel mogelijk samen in het Rotterdamse havengebied.

Mocht u meer willen weten over onze ervaringen, dan kan u een mail sturen aan: Jan Putters (Havenbedrijf Rotterdam).

  • Terrein:
    Havenbedrijf Rotterdam
  • Oppervlakte:
    8 hectare
  • Status:
    Voorbeeldproject
Terreinen kunnen met zekerheid uitgegeven worden wanneer dat nodig is.