Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Terug naar overzicht

Bedrijvenpark Twente Noord

De Gemeente Almelo heeft de mogelijkheid voor Tijdelijke natuur op een toekomstig bedrijventerrein aan de rand van de gemeente omarmd. Samen met lokale natuurverenigingen is de natuurontwikkeling van een pioniervegetatie naar een beginnend bos gemonitord, maar is er ook een deel ingezaaid met een nectar rijk bloemenmengsel voor het kweken van bijenkoninginnen. 

Het is verbazingwekkend hoe snel de natuurlijke successie weer bezit neemt van een kaal en intensief bewerkt maisland. Met de aantrekkende economie rukt de bebouwing op en komt aan dit stukje Tijdelijke Natuur naar verwachting op korte termijn deels een einde.

Meer foto’s van de Tijdelijke Natuur te Almelo (en een aantal andere Tijdelijke Natuur-terreinen) zijn hier te vinden. Een door Natuurhus Almelo opgesteld document met waargenomen soorten is hier te vinden.

Mocht u meer willen weten over onze ervaringen, dan kan u een mail sturen aan: Arnold van der Staak (gemeente Almelo).

  • Terrein:
    Bedrijvenpark Twente Noord (Wierden)
  • Oppervlakte:
    37 hectare
  • Status:
    Lopend project
de snelheid van de natuurlijke successie is verbazingwekkend