Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Tijdelijke Natuur te Delft

Omgevingsdienst Haaglanden heeft ontheffing verleend voor 100 hectare Tijdelijke Natuur voor Technopolis aan de zuidkant van Delft. Het terrein bestaat uit een mozaïek van ontwikkelingsstadia: een deel reeds bebouwd bedrijventerrein, braakliggende (reeds bouwrijp gemaakte) terreinen, weilanden met schapen of paarden en bosjes met daartussen sloten en plaatselijk gronddepots.

De Technische Universiteit Delft (TU) wil in het projectgebied Technopolis in Delft een sciencepark realiseren met bedrijven die een binding hebben met de universiteit. De TU wil het gebied ongestoord kunnen ontwikkelen wanneer zich bedrijven met het geschikte profiel aandienen. Toepassen van het instrumentarium Tijdelijke natuur' werd gezien als een mogelijkheid en Bureau Waardenburg heeft de TU geadviseerd. 

Technopolis is het 9e Tijdelijke Natuur-terrein in Zuid-Holland. Daarmee komt Zuid-Holland weer gelijk met provincie Noord-Holland (eveneens 9 terreinen) en loopt iets uit op provincie nummer 3 Noord-Brabant (7 terreinen). Alleen in de provincies Friesland en Flevoland zijn nog geen Tijdelijke Natuur-gebieden.