Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Gedragscode verruimen?

Als initiatiefnemers intensiever willen inrichten of beheren moeten zij contact opnemen met de provincie om mogelijkheden te bespreken. Dit kan vervolgens via een ontheffing worden geregeld. In de nieuwsbrief van december 2018 besteden wij eerder aandacht aan mogelijkheden voor rumere toepassing en lichten we toe welke afspraken destijds zijn gemaakt met RVO, IPO en het Ministerie van LNV.

Belangrijkste punt uit de evaluatie tot nu toe is de vraag of de toepassing van de gedragscode verruimd zou moeten worden. Daar blijkt duidelijk verschillend over te worden gedacht. Wordt dus vervolgd ...