Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Ecologisch onderzoek te Port of Amsterdam

Uit het onderzoek blijkt dat een inrichting ten behoeve van tijdelijke natuur een zichtbaar effect heeft op het aantal waargenomen soorten binnen het onderzoeksgebied. Ook blijkt dat door de inrichting het landschap meer divers is qua structuur en vegetatie wat zijn weerslag heeft op het aantal individuen dat per soortgroep voorkomt. Tijdelijke natuur zonder inrichting en daarmee een meer uniforme vegetatiestructuur van grassen resulteert in piekaantallen van soorten die hier aan gebonden zijn met hun levenscyclus. Een beheer zoals gevoerd wordt binnen het referentiegebied resulteert in afwezigheid van > 60% van het aantal soorten en >80% van het aantal individuen.