Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Beleidslijn Tijdelijke Natuur

Om Tijdelijke Natuur te stimuleren heeft het Ministerie van Economische Zaken een nieuwe beleidslijn Tijdelijke Natuur gepubliceerd. De kern van Tijdelijke Natuur is dat alle natuur die ontstaat na aanvraag van de ontheffing (of werken onder de gedragscode) mag worden verwijderd, mits de zorgplicht wordt nageleefd. Dat biedt grondeigenaren juridische zekerheid en de natuur nieuwe kansen. De belangrijkste wijziging t.o.v. de oude situatie is dat er geen ecologisch rapport meer nodig is waarin de beschermde soorten die zich op het betreffende terrein kunnen vestigen staan genoemd. De nieuwe beleidslijn is gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk hier de Engelse vertaling.