Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

10 jaar Tijdelijke Natuur

In 2009 werd de eerste ontheffing Tijdelijke Natuur afgegeven; aan Port of Amsterdam. Nu, 10 jaar later, is er maar één conclusie mogelijk: Tijdelijke Natuur werkt. Het is gebruikt op ruim 50 terreinen, gezamenlijk goed voor bijna 3800 hectare. Het juridische instrument Tijdelijke Natuur verkleint risico’s voor ontwikkelaars en biedt natuur ruimte. Tijdelijke Natuur is een prachtig voorbeeld waarbij samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en bedrijven winst oplevert voor iedereen.

In 2017 werd de stichting Tijdelijke Natuur opgericht door LandschappenNL, De Vlinderstichting en Port of Amsterdam, met steun van een groot aantal partijen en met als doel toepassing verder te vergroten. Hank Bartelink (voorzitter van de stichting en directeur van LandschappenNL): “Het is ongelooflijk motiverend om te zien hoe mensen die weinig hebben met natuur enthousiast worden en hun best doen een deel van de tijdelijke winst permanent vast te houden. Er ligt nog veel grond braak, dus er is enorme ruimte voor verdere groei.”

Tijdelijke Natuur is een succes. Initiatiefnemers (ontwikkelaars, havenbedrijven, gemeenten, Rijkswaterstaat) gebruiken het. Provincies hebben het opgenomen in hun beleid. En een aantal studies toont aan dat verschillende dieren en planten baat hebben bij Tijdelijke Natuur. De resultaten zijn na te lezen in het rapport “10 jaar Tijdelijke Natuur. 50 terreinen en 3800 hectare verder.”