Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Gedragscode en ontheffing

HET IS NIET MEER MOGELIJK OM TERREINEN AAN TE MELDEN VIA DE GEDRAGSCODE. U KAN ALLEEN GEBRUIK MAKEN VAN TIJDELIJKE NATUUR VIA EEN ONTHEFFING, AAN TE VRAGEN BIJ UW PROVINCIE.

Bekijk dit schema als u wilt weten of uw terein in aanmerking komt voor Tijdelijke Natuur.

Ontheffing

Bij een ontheffing verkrijgt u een schriftelijke beschikking. Bij de aanvraag voor een ontheffing moet u rekening houden met de tijd (in de regel 6-13 weken) die het bevoegd gezag nodig heeft met het beoordelen van de aanvraag. Er worden kosten (leges) in rekening gebracht maar de aanvraag is dan expliciet getoetst door het bevoegd gezag. Een ontheffing vervalt na 10 jaar. Wilt of moet u langer gebruik blijven maken van de ontheffing dan dient u tijdig, in het 9e jaar, verlenging aan te vragen. Belanghebbenden kunnen overigens nog 6 weken bezwaar (en eventueel beroep) aantekenen, zodat het nog tenminste 6 weken duurt voordat u weet of de ontheffing onherroepelijk is.

Vanuit de praktijk wordt regelmatig de wens geuit om in Tijdelijke Natuur meer natuur-bevorderende maatregelen te mogen nemen. Bijv. het inzaaien van (een deel van) een perceel met inheemse bloemenmengsels of intensief beheer t.b.v. akkervogels. Intensieve inrichting en beheer sluiten echter niet aan bij de Beleidslijn Tijdelijke Natuur. Daarin wordt uit gegaan van spontane natuurontwikkeling.Toch zijn er vaak mogelijkheden. Overleg dit met uw provincie. 

Cursus Tijdelijke Natuur

Wilt u meer weten over het aanmelden, mogelijkheden m.b.t. beheer en inrichting, communicatie met de omgeving en andere uitvoeringsaspecten, dan is deze 1-daagse cursus wellicht iets voor u.