Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Afmelden

Hier kunt u (een deel van) uw terrein afmelden voor de gedragscode Tijdelijke Natuur. Voordat de eindbestemming van uw terrein gerealiseerd gaat worden, laat u tijdig een ecologische inventarisatie maken van de natuurwaarden op uw terrein. Op basis van de bevindingen maakt u een opruimingsplan waarmee u met inachtneming van de Zorgplicht de Tijdelijke Natuur opruimt.

U uploadt hier de inventarisatie en het ecologisch werkprotocol minimaal twee weken voor het verwijderen van de natuur. Aangegeven wordt wanneer de natuur wordt verwijderd. Mocht er sprake zijn van het verwijderen van natuur van slechts een deel van het terrein, dan wordt dit aangegeven en wordt een nieuwe kaart bijgevoegd.

Uw afmelding kan pas verstuurd worden als alle onderdelen toegevoegd zijn én u heeft aangevinkt dat u de gedragscode heeft nageleefd.