Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Tijdelijke Natuur Westpoort 2009-2016

Havenbedrijf Amsterdam heeft op 15 juli 2009 de eerste ontheffing van de Flora- en faunawet verkregen om het vestigen van Tijdelijke Natuur mogelijk te maken. Na een ontwikkeling van zeven jaar waarbij de natuur haar gang heeft kunnen gaan, zal het terrein worden ingericht t.b.v. een insteekhaven voor het afmeren van binnenvaartschepen.  Bureau Waardenburg deed de eindinventarisatie
 
In 2016 zijn beschermde soorten op het terrein verwijderd om ruimte te maken voor de definitieve bestemming als bedrijventerrein. Dit is uiteraard gebeurd met inachtneming van de zorgplicht. 
 
In die zeven jaar heeft het terrein zich ontwikkeld van een braakliggend stuk grond waar (illegaal) werd gecrost tot een terrein met veel pioniersoorten. Orchideeën en rugstreeppadden profiteerden van de aangebrachte natte laagtes, oeverzwaluwen vestigden zich in een aangelegde grondhoop. Daarnaast zijn pioniersoorten onder libellen waargenomen en heeft de blauwvleugelsprinkhaan zich tijdelijk op het terrein gevestigd. Van de kleine zoogdieren heeft de rosse woelmuis de bosstrook langs het terrein ontdekt. 
 
In de Tijdelijke Natuur heeft zich de grootste populatie rugstreeppadden van Westpoort ontwikkelt. In 2016 zijn in totaal 216 volwassen rugstreeppadden gevangen en verplaatst naar de natuurstrook aan de Aziëhavenweg. Daarnaast zijn eisnoeren, larven en juveniele dieren verplaatst. Van de rietorchis zijn 269 exemplaren geteld waarvan een groot deel is overgezet. Het aantal bijenorchissen bedroeg 118 exemplaren die eveneens overgezet zijn naar de natuurstrook.  
 
Naast rugstreeppadden zijn ook tientallen kleine watersalamanders gevangen en gelijk met de rugstreeppadden verplaatst. Daarnaast zijn rosse woelmuizen en andere kleine zoogdieren gevangen en verplaatst naar geschikt biotoop in het Atlaspark. Deze actie liep door in de winter van 2016-2017.